KALÇA PROTEZİ AMELİYATI


 

KALÇA PROTEZİ AMELİYATI Hastalıklı bir kalçanın yapay bir kalça eklemi ile değiştirilmesinde ilk basamak kalça eklemi üzerinde KALÇA PROTEZİ AMELİYATI yan tarafta yaklaşık 15cm’lik bir kesi yapılmasıdır. Bu kesinin yerinin belirlenmesi cerrahın tecrübe ve tercihine göre değişiklik gösterir. Kesi yapıldıktan sonra kasların arasından kalça eklemini oluşturan kemiklere ulaşılır. Bu sebepten dolayı, ameliyat sonrası kaslarda bir miktar kuvvetsizlik olabilir. Kasların iyileşmesi 4 ila 6 haftayı bulacağı için bu müddet süresince yeni kalçanızın yerinden çıkmaması için doktorunuz bazı hareketlerini kısıtlayabilir.

Femur Başının (Top Gibi Olan Kısım) Çıkartılması
Kalça eklemine girildikten sonra femur başı asetabulumdan (yuva gibi olan kısımdan) çıkartılır. Daha sonra femur başı, femur boynu hizasından kesilerek çıkartılır.

Asetabulumun (Yuva Gibi Olan Kısım) Oyulması
Femur başı (top gibi olan kısım) çıkartıldıktan asetabulum yuvasındaki eklem kıkırdağı elektrikli özel oyucular kullanılarak kademeli olarak tabakalar halinde çıkartılır. Oyucular ile asetabulum yuvasındaki kemik, asetabular parçanın metal kabının sıkı bir şekilde yerleşeceği bir yarım küre haline getirilir.

Asetabular Parçanın YerleştirilmesiBir deneme protezi kullanılarak ekleme yerleştirilecek asetabular parçanın boyutu ve şekli tam olarak belirlendikten sonra asetabular parça yerine yerleştirilir. Sementsiz (kemik çimentosuz) tipte yapay kalça ekleminde metal kap sık bir şekilde yerine oturtularak veya vida yardımı ile yerine tutturulur. Sementli (kemik çimentolu) tipte yapay kalça ekleminde ise özel bir tip epoxy sement (kemik çimentosu) kullanılarak asetabular parça kemiğe yapıştırılır.

Femur Kanalın Hazırlanması
Kalça ekleminin uyluk tarafındaki kemiği olan silindir şeklindeki femura, ucunda metal bir top olan metal bir saptan oluşan femoral parçanın yerleştirilmesi için femurun içi özel törpüler kullanılarak metal sapın tam uyacağı bir kanal şekilde oyulur. Burada da bir deneme protezi kullanılarak femoral parçanın boyutu ve şekli tam olarak belirlenir. Cerrah aynı zamanda kalça hareketlerini de test eder.
Femoral Sapın Yerleştirilmesi
Kanala tam olarak oturacak boyut ve şekildeki femoral parça belirlendikten sonra metal sap femur kanalına yerleştirilir. Sementsiz (kemik çimentosuz) tip femoral parça, sık bir şekilde yerine oturtularak kemiğe tutturulur (duvara açılan bir deliğe, deliğin boyutundan biraz daha büyük bir çivi sokulması gibi). Sementli (kemik çimentolu) tipte ise femur kanalı metal sapın boyutundan biraz daha büyük oyulur ve epoxy tip bir sement (kemik çimentosu) kullanılarak metal sap kemiğe tutturulur.
Daha sonra, önceden çıkartılan femur başının (top gibi olan kısım) yerini alacak olan metal veya seramik top femoral sapa takılır.
Cerrahınız, her iki bacak uzunluğunuzun eşit olmasını sağlamak için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir; ancak bacak eşitsizliği söz konusu olduğunda kısa tarafın uzatılması belirli ölçüler içerisinde gerçekleştirilebilir. Yani 10 cm kısalık varsa, ancak 3-4 cm uzatma olabilir. Daha fazla uzatmak bacağa giden sinirlerde aşırı gerginlik yapacağından kaslarda felce yol açabilir. Ameliyat sonrası ayağa kalkıp yürümeye başladığınız zaman her iki bacağınız arasında birkaç milimetrelik bir kısalık/uzunluk farkı olduğunu hissedebilirsiniz. Ancak 2 cm’ e kadar olan farklar vücut tarafından kabul edilecektir.
Tamamlanmış Kalça Protezi
Artık hasta kalçanızın yerini alan yükünüzü taşıyacak yeni bir kalçanız vardır. Ameliyat sonrası çekilen röntgeninize bakılarak protezinizin pozisyonu son bir kez kontrol edilir.